Where is Sento?

The area around the Kyoto Station (Shimogyo & Minami-ku)

kyoto station

Azuma-yu Miyako-yu Hakusan-yu Goko-yu Kokonoe-yu Taisho-yu Hinode-yu
 1. (1) Azuma-yu
 2. (2) Miyako-yu
 3. (3) Hakusan-yu (Rokujo-ten)
 4. (4) Goko-yu
 5. (5) Kokonoe-yu
 6. (6) Taisho-yu
 7. (7) Hinode-yu

The area around the Nijojo Castle (Nakagyo-ku)

nijyo

Tamano-yu Kinsei-yu Inari-yu Izutsu-yu Arima-yu Nishiki-yu
 1. (1) Tamano-yu
 2. (2) Kinsei-yu
 3. (3) Inari-yu
 4. (4) Izutsu-yu
 5. (5) Arima-yu
 6. (6) Nishiki-yu

The area around the Kiyomizudera Temple (Higashiyama-ku)

kiyomizudera temple

Donguri-yu Daikoku-yu Asahi-yu Kasuga-yu Mishima-yu
 1. (1) Donguri-yu
 2. (2) Daikoku-yu
 3. (3) Asahi-yu
 4. (4) Kasuga-yu
 5. (5) Mishima-yu

The area around the Kinkakuji Temple & Kitanotenmangu (Kita & Kamigyo-ku)

kinkakuji temple

Asahi-yu Funaoka-onsen Kinugasa-onsen Hanano-yu Yamashiro-onsen
 1. (1) Asahi-yu
 2. (2) Funaoka-onsen
 3. (3) Kinugasa-onsen
 4. (4) Hanano-yu
 5. (5) Yamashiro-onsen