map
1.Yoshidaya10.Kawashige19.Hamakiku28.Maruman
2.Annon11.Renkon'ya20.Tankuma29.Ikari
3.Shino12.Indean21.Younoren30.Uomatsu
4.Takonyudo13.Mantei22.Hyomasa31.Munchen
5.Kushizen14.Mimikou23.Kotani32.Shirukou
6.Ran15.Yoshiko24.Kiyamachi Samboa33.Soiree
7.Ichiyoken16.Daikokuya25.Francais
8.Ten'yoshi17.Kyoto Boteju26.Tsukigase
9.Mariachi18.Miyoshi27.Mifuku